Thử tài bạn 3 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số x, y biết rằng:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hai số x, y biết rằng: \(x - y =  - 21\) và \({x \over 5} = {y \over { - 2}}\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất: \({a \over b} = {c \over d} = {{a - c} \over {b - d}},\)  ta có \({x \over 5} = {y \over { - 2}} -  = {{x - y} \over {5 - ( - 2)}} = {{ - 21} \over 7} =  - 3\)

Do đó \({x \over 5} =  - 3\)  nên \(x =  - 15;{y \over { - 2}} =  - 3\)  nên y = 6

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài