Thử tài bạn 3 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai hàm số

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\) và \(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\) , điền vào ô trống các giá trị tương ứng của y ở hai bảng sau rồi so sánh với nhận xét trên.

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\)

\(\dfrac{9}{4}\)

\(1\)

\(\dfrac{1}{4}\)

0

\(\dfrac{1}{4}\)

\(1\)

\(\dfrac{9}{4}\)

 

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\)

\( - \dfrac{9}{4}\)

\( - 1\)

\( - \dfrac{1}{4}\)

0

\( - \dfrac{1}{4}\)

\( - 1\)

\( - \dfrac{9}{4}\)

Kết quả đúng với nhận xét trên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close