Hoạt động 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xét hai hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Xét hai hàm số \(y = {x^2}\) và \(y =  - {x^2}\) .

Điền vào ô trống các giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau:

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y = {x^2}\)

9

 

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y =  - {x^2}\)

-9

 

Lời giải chi tiết

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y = {x^2}\)

9

4

1

0

1

4

9

 

\(x\)

-3

-2

-1

0

1

2

3

\(y =  - {x^2}\)

-9

-4

-1

0

-1

-4

-9

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0)
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài