Thử tài bạn 2 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Em hãy nhận xét về sự tăng, giảm của hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nhận xét về sự tăng, giảm của hàm số \(y =  - {x^2}\).

Lời giải chi tiết

- Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăng

- Khi x tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của y giảm.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0)
Quảng cáo
list
close
Gửi bài