Hoạt động 3 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Đối với hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Đối với hàm số \(y = {x^2}\)dựa vào bảng giá trị vừa tính được, hãy cho biết:

- Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm.

- Khi x tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của y tăng hay giảm.

Lời giải chi tiết

- Khi x tăng nhưng luôn luôn âm thì giá trị tương ứng của y giảm.

- Khi x tăng nhưng luôn luôn dương thì giá trị tương ứng của y tăng .

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0)
Quảng cáo
list
close
Gửi bài