Hoạt động 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hình trên là mẫu của một số loại gạch lát nền hình vuông với nhiều kích cỡ khác nhau.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

 

Hình trên là mẫu của một số loại gạch lát nền hình vuông với nhiều kích cỡ khác nhau.

Nếu gọi chiều dài của một miếng gạch là x (cm) thì diện tích của một miếng gạch là \(S = {x^2}\), với mỗi giá trị của x xác định một giá trị tương ứng duy nhất của S.

Hãy điền vào bảng sau giá trị tương ứng của S:

\(\)\(x\) (cm)

30

40

50

60

\(S = {x^2}\)

 

Lời giải chi tiết

\(\)\(x\) (cm)

30

40

50

60

\(S = {x^2}\)

900

1600

2500

3600

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0)
Gửi bài tập - Có ngay lời giải