Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Cho phương trình  \(x - 2y = 1\) . Hãy viết nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Lời giải chi tiết

Xét phương trình \(x - 2y = 1\)

\(\Leftrightarrow x - 1 = 2y\)

\(\Leftrightarrow y = \dfrac{{x - 1}}{2} = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}\)

Do đó phương trình \(x - 2y = 1\) có nghiệm tổng quát \(\left( {x;\dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}} \right)\) với \(x \in R\) và tập nghiệm được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy bởi đường thẳng \(y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}\,\,\,\left( d \right)\).

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài