Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Tìm ba nghiệm của phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Tìm ba nghiệm của phương trình \(2x + 0y = 2\) và biểu diễn các nghiệm vừa tìm lên mặt phẳng tọa độ Oxy. Ba điểm này có thẳng hàng hay không ?

Lời giải chi tiết

Ta có: \(2x + 0y = 2 \Leftrightarrow 2x = 2 \Leftrightarrow x = 1\).

\(y\)

0

1

2

\(x = 1\)

1

1

1

Do đó các cặp số \(\left( {1;0} \right);\,\,\left( {1;1} \right);\,\,\left( {1;2} \right)\) là nghiệm của phương trình \(2x + 0y = 2\).

Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ:

 

Ta thấy ba điểm trên thẳng hàng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài