Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xét phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Xét phương trình \(2x + y = 1\)  (2)

Ta có: \(2x + y = 1 \Leftrightarrow y = 1 - 2x\)  (chuyển vế)

Hãy điền giá trị thích hợp vào bảng sau:

\(x\)

-2

-1

0

\(y = 1 - 2x\)

5

 

 

Hãy biểu diễn các nghiệm (x; y) nêu trên lên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Lời giải chi tiết

Xét phương trình \(2x + y = 1\)  (2)

Ta có: \(2x + y = 1 \Leftrightarrow y = 1 - 2x\)  (chuyển vế)

Ta có:

\(x\)

-2

-1

0

\(y = 1 - 2x\)

5

3

1

Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài