Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Đi xe đạp trong 1 phút thì tiêu hao 10 ca-lo, cùng thời gian đó thì bơi lội sẽ tiêu hao 18 ca-lo.

Quảng cáo

Đề bài

Đi xe đạp trong 1 phút thì tiêu hao 10 ca-lo, cùng thời gian đó thì bơi lội sẽ tiêu hao 18 ca-lo. Bạn An cần bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động trên để tiêu hao tổng cộng 540 ca-lo?

 

Hãy điền vào chỗ trống:

Gọi x là số phút đi xe đạp và y là số phút đi bơi.

Số ca-lo tiêu thụ do đi xe đạp là:

Số ca-lo tiêu thụ do đi bơi là:

Để hai hoạt động trên tiêu thụ được tổng cộng 540 ca-lo thì:

                       \( …x + …y = 540\)

Lời giải chi tiết

Gọi x là số phút đi xe đạp và y là số phút đi bơi.

Số ca-lo tiêu thụ do đi xe đạp là: \(10.x\,\,\left( {ca - lo} \right)\)

Số ca-lo tiêu thụ do đi bơi là: \(18.y\,\,\left( {ca - lo} \right)\)

Để hai hoạt động trên tiêu thụ được tổng cộng 540 ca-lo thì: \(10x + 18y = 540\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài