Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu hai nghiệm của phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu hai nghiệm của phương trình \(2x + y = 3\)

Lời giải chi tiết

Cặp số \(\left( {1;1} \right)\) là một nghiệm của phương trình \(2x + y = 3\).

Cặp số \(\left( {0;3} \right)\) là một nghiệm của phương trình \(2x + y = 3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài