Thử tài bạn 2 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống trong tỉ lệ thức sau

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong tỉ lệ thức sau \({5 \over 3} = {{...} \over 9}\)

Lời giải chi tiết

\({5 \over 3} = {{15} \over 9}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1.Tỉ lệ thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài