Thử tài bạn 2 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O bán kính 3 cm, điểm M nằm ngoài đường tròn, điểm N nằm trong đường

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn tâm O bán kính 3 cm, điểm M nằm ngoài đường tròn, điểm N nằm trong đường tròn. Hãy so sánh độ dài OM và ON.

Lời giải chi tiết

Do M nằm ngoài đường tròn (O;3) nên \(OM > 3\).

Do N nằm trong đường tròn (O;3) nên \(ON < 3\).

Vậy \(OM < ON\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài