Hoạt động 4 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Hãy vẽ hai đường tròn tâm O và O’ qua hai điểm A, B.

Quảng cáo

Đề bài

 

Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Hãy vẽ hai đường tròn tâm O và O’ qua hai điểm A, B.

Có nhận xét gì về quan hệ giữa đường thẳng OO’ và AB ?

Có thể vẽ được bao nhiêu đường tròn như vậy ?

Lời giải chi tiết

 

Vì \(A,B\) cùng thuộc đường tròn tâm O nên \(OA = OB \Rightarrow O\) thuộc trung trực của AB.

Vì \(A,B\) cùng thuộc đường tròn O’ nên \(O'A = O'B \Rightarrow O'\) thuộc trung trực của AB.

Vậy OO’ là trung trực của AB.

Vẽ được vô số đường tròn như vậy, các đường tròn đó có tâm I thuộc trung trực của AB và bán kính bằng IA.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close