Thử tài bạn 3 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tậpCho tam giác MNP vuông cân tại M. Hãy vẽ đường tròn qua ba điểm MNP.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác MNP vuông cân tại M. Hãy vẽ đường tròn qua ba điểm MNP.

Lời giải chi tiết

Gọi O là trung điểm của NP ta có \(ON = OP = \dfrac{{NP}}{2}\).

Do tam giác MNP vuông tại M nên \(OM = \dfrac{1}{2}NP = ON = OP\) (định lí đường trung tuyến trong tam giác vuông) \( \Rightarrow ON = OP = OM\).

Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là đường tròn đường kính NP.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close