Thử tài bạn 4 trang 117 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Điểm đối xứng của M qua O trong hình 2 là điểm nào ?

Quảng cáo

Đề bài

 

a) Điểm đối xứng của M qua O trong hình 2 là điểm nào ?

b) Vẽ điểm P’ đối xứng của P qua O.

Lời giải chi tiết

 

a) Do OM = ON và O; M; N thẳng hàng, do đó điểm đối xứng với M qua O là N.

b) Kéo dài OP cắt đường tròn (O) tại P’, khi đó P’ đối xứng P qua O.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài