Hoạt động 5 trang 115 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Gọi O là giao điểm của hai đường trung trực của AB và BC.

Quảng cáo

Đề bài

 

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Gọi O là giao điểm của hai đường trung trực của AB và BC.

So sánh độ dài của OA, OB, OC.

Vẽ đường tròn qua ba điểm A, B, C.

Lời giải chi tiết

 

Vì O thuộc trung trực của AB nên \(OA = OB\).

Vì O thuộc trung trực của BC nên \(OB = OC\).

Vậy \(OA = OB = OC\). Do đó đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C là đường tròn tâm O, bán kính OA.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close