Hoạt động 3 trang 114 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O bán kính R.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn tâm O bán kính R. Gọi A là điểm nằm trên đường tròn, B nằm trong đường tròn ; C nằm ngoài đường tròn. Hãy điền dấu > , <, hoặc = vào ô trống :

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close