Thử tài bạn 15 trang 22 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Quảng cáo

Đề bài

Tính : \({\left( { - 30,4} \right)^0};{\left( {{{ - 3} \over 7}} \right)^3};{\left( { - 0,25} \right)^2}.\)

Lời giải chi tiết

\({\left( { - 30,4} \right)^0} = 1;{\left( { - {3 \over 7}} \right)^3} = {{ - 27} \over {343}};{( - 0,25)^2} = 0,0625\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close