Thử tài bạn 1 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Xác định hệ số a của các hàm số sau

Quảng cáo

Đề bài

Xác định hệ số a của các hàm số sau: \(y = 2{x^2},y =  - 3{x^2},y = \dfrac{1}{4}{x^2}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc hai có dạng: \(y = a{x^2}\left( {a \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = 2{x^2}\) có hệ số \(a = 2\)

Hàm số \(y =  - 3{x^2}\) có hệ số \(a = - 3.\)

Hàm số \(y = \dfrac{1}{4}{x^2}\) có hệ số \(a = \dfrac{1}{4}.\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Hàm số y = ax2 (a khác 0)
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài