Thử tài bạn 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy xác định các hệ số a, b, c trong các phương trình bậc nhất hai ẩn sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xác định các hệ số a, b, c trong các phương trình bậc nhất hai ẩn sau:\(3y - 6x =  - 2\)

Lời giải chi tiết

\(3y - 6x =  - 2 \Leftrightarrow 6x - 3y = 2\)

Do đó \(a = 6;\,\,b =  - 3;\,\,c = 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài