Soạn mĩ thuật lớp 7 Bài 23 + 24: Vẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát

Giải bài tập mĩ thuật lớp 7 Bài 23: Vẽ theo mẫu - Cái ấm tích và cái bát

Vẽ cái ấm tích và cái bát hoặc hai đồ vật khác có hình dạng tương đương       

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải