Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà; TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ phương Tây

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà; TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ phương Tây

Quảng cáo

1. Tập đọc TĐN số 3 và kết hợp đánh nhịp 4/4.

2. Tìm nhịp lấy đà trong một số bài hát mà em biết.

Trả lời:

Cách cú- Chèo cổ.

Ca ngợi Tổ quốc: Hoàng Vân.

Đường chúng ta đi: Huy Du- Xuân Sách.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài