Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 12: Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca & Nhạc lý: Cung và nửa cung, dấu hoá

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 12: Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca & Nhạc lý: Cung và nửa cung, dấu hoá

Quảng cáo

Câu 1: Tìm khoảng cách nửa cung và 1 cung trong 2 nhịp đầu của bài hát Khúc hát chim sơn ca.

Trả lời:

 

Câu 2: Tìm những câu hát có giai điệu giống nhau trong bài hát vừa học.

Trả lời:

Bài hát chia làm 14 câu hát.

+ Câu hát 1 giống câu hát 2

+ Câu 7 giống câu 1

+ Câu 9 giống câu 13.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài