Soạn âm nhạc lớp 7 Tiết 20: Ôn tập bài hát Đi cắt lúa & Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 20: Ôn tập bài hát Đi cắt lúa & Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Quảng cáo

Câu 1: Học thuộc bài hát Đi cắt lúa. Tìm một số bài dân ca của các dân tộc Tây Nguyên.

Trả lời:

Một số bài dân ca của các dân tộc Tây Nguyên:

Em là hoa Pơ- lang.

Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên.

Tháng ba Tây Nguyên.

Múa với bạn Tây Nguyên.

Câu 2: Luyện tập TĐN số 6 và ghép lời ca.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài