Soạn bài Nói và nghe Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo - siêu ngắn

Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nói

Video hướng dẫn giải

- Vạch ra giấy các ý chính sẽ nói trong bài thảo luận

- Có thể kết hợp với hình ảnh phù hợp với bài nói.

- Phân thứ tự các bạn sẽ trình bày.

Nghe

Video hướng dẫn giải

Bước 1: Chuẩn bị nghe

- Tìm hiểu về các kiến thức liên quan đến truyện kể sẽ được nghe.

- Chuẩn bị giấy, bút để ghi chép.

Bước 2: Lắng nghe và ghi chép

- Tập trung lắng nghe bài đánh giá.

- Ghi chép ngay những thắc mắc, những câu hỏi muốn trao đổi với người nói về bài đánh giá.

Bước 3: Trao đổi, nhận xét, đánh giá

- Gửi lời cảm ơn trước khi muốn trao đổi với người nói.

- Đưa ra những lời nhận xét, thắc mắc, trao đổi của mình với người nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và thái độ tôn trọng.

- Chú ý: không nên quá áp đặt quan điểm cá nhân, cái nhìn chủ quan của mình lên bài đánh giá của người nói.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close