Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia ngắn gọn nhất

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia Ngữ văn 10 tập 2 ngắn gọn nhất, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 32 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

- "Hiền tài" là những người tài cao, học rộng và có đạo đức.

- Hiền tài có vai trò quan trọng đối vấi đất nước: "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên.

=> Hiền tài quyết định sự hưng thịnh hay suy vi, sự sống và sự phát triển của một quốc gia.

Phương pháp giải:

 

 

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 32 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

Ý nghĩa, tác dụng của việc khắc bia ghi tên tiễn sĩ đối với đương thời và các thế hệ sau:

- Lưu danh thơm cho người hiền tài: "Những lời khen tiếng thơm chưa đủ lưu vẻ sáng lâu dài, cho nên dựng đá đề danh đặt ở cửa hiền quan, khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ, rèn luyện danh tiết, gắng sức giúp vua"

- Thể hiện tinh thần coi trọng và khuyến khích nhân tài của nhà vua và triều đình.

- Ngăn ngừa việc ác, khuyến khích việc thiện, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai.


Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 32 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

Bài học lịch sử rút ra từ việc khắc bia ghi tên tiến sĩ:

- Thời đại nào thì hiền tài cũng là nhân tố quan trọng để phát triển đất nước, vì vậy cần có nhiều biện pháp giữ chân người tài cống hiến cho đất nước.

- Cần có chính sách đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện hết sức có thể cho người tài bộc lộ năng lực.

- Phải có chính sách tương xứng để kêu gọi và phát triển lực lượng hiền tài, tránh để tình trạng “chảy máu chất xám”.

- Người hiền tài phải có ý thức trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc.
Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 32 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

Kết cấu của bài văn bia:

Bố cục

Video hướng dẫn giải

Bố cục: 2 phần

- Phần 1: Từ đầu… làm đến mức cao nhất: nêu lên giá trị của hiền tài với đất nước.

- Phần 2: Phần còn lại: nêu lên ý nghĩa của việc khắc bia, khắc tên người hiền tài.ND chính

Video hướng dẫn giải

- Khích lệ kẻ sĩ đương thời rèn đức, luyện tài, đồng thời thể hiện tấm lòng của tác giả đối với đất nước.

- Đây cũng chính là bài học quý giá cho thế hệ mai sau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close