Soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ ngắn gọn nhất

Soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ Ngữ văn 10 tập 2 ngắn gọn nhất, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 47 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

Những tình tiết liên quan đến Trần Thủ Độ:

Tình tiết

Ứng xử của Trần Thủ Độ

Nhân cách của Trần Thủ Độ

Vua dẫn người hặc đã bày tỏ sự lo lắng về sự chuyên quyền của Trần Thủ Độ đến gặp ông

+ Thừa nhận lời nói của người hặc.

+ Ban thưởng cho người hặc.

Công minh, độ lượng, không thù oán tiểu nhân, biết trân trọng trung thần

Linh Từ Quốc Mẫu mách tội người quân hiệu không cho đi qua thềm cấm

+ Khen người quân hiệu tuy chức thấp mà biết giữ phép.

+ Ban thưởng.

Công bằng, chí công vô tư, trọng luật pháp

Linh Từ Quốc Mẫu xin cho một người làm câu đương

+ Đồng ý nhưng đòi chặt ngón chân để phân biệt với người khác.

+ Kết quả: người kia xin thôi, không ai dám đến nhà riêng xin chức tước

Thông minh, khéo léo, tôn trọng kỉ cương phép nước, bài trừ thói mua quan bán tước

Vua muốn anh trai Thủ Độ làm tướng

+ Thẳng thắn bày tỏ quan điểm nên chọn người tài.

+ Không để hai anh em cùng nắm triều chính.

Vì nước vì dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân gia đình.


Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 47 SGK Ngữ văn 10 tập 2)

Nghệ thuật kể chuyện và khắc họa nhân vật:

- Nghệ thuật kể chuyện:

+ Lối kể chuyện ngắn gọn, tự nhiên, hấp dẫn.

+ Tạo ra những tình huống nhỏ nhưng có cao trào, xung đột và cách giải quyết thông minh, bất ngờ.

+ Giọng kể khách quan, không bình luận.

- Nghệ thuật khắc họa nhân vật:

+ Đặt nhân vật vào các tình huống kịch tính. Cách giải quyết tình huống cùng lời nói và hành động của nhân vật tự bộc lộ bản chất, nhân cách của nhân vật.

+ Thái độ khách quan, không bình luận, nhân vật tự bộc lộ mình và người đọc tự đánh giá nhân vật.

Bố cục

Video hướng dẫn giải

Bố cục: 3 phần

- Đoạn 1 (từ đầu đến … quyền hơn cả vua): Khái quát về nhân vật lịch sử Trần Thủ Độ và việc Trần Thủ Độ mất.

- Đoạn 2 (từ Bấy giờ có người hặc… đến Vua bèn thôi.): Bốn sự kiện lịch sử xảy ra trong cuộc đời Trần Thủ Độ.

- Đoạn 3 (từ Thủ Độ tuy làm Tể tướng… đến hết): Khẳng định vẻ đẹp phẩm chất và vai trò lịch sử quan trọng của Trần Thủ Độ.


ND chính

Video hướng dẫn giải

Ca ngợi nhân cách cao cả, tấm lòng yêu nước của Trần Thủ Độ. Người giữ nghiêm phép nước: Chí công vô tư, thẳng thắn và luôn khích lệ cấp dưới làm như mình. Cao thượng bao dung, không để tình riêng lấn át.

Tóm tắt

     Đoạn trích là câu chuyện xoay quanh về cuộc đời của nhân vật lịch sử Thái sư Trần Thủ Độ. Nhân cách cao dẹp của Trần Thủ Độ được thể hiện qua bốn sự kiện:

     Có người nói rằng Trần Thủ Độ chuyên quyền, lấn lướt quyền hạn của nhà vua. Trước mặt của nhà vua, Trần Thủ Độ đã xác nhận người nọ chỉ đúng tội và còn xin ban thưởng cho hắn ta.

     Người lính gác ngăn kiệu của Linh Từ Quốc Mẫu - vợ của Trần Thủ Độ, không cho đi qua cửa cấm, biết chuyện, Trần Thủ Độ không những không trách phạt mà còn khen ngợi và ban thưởng cho tên lính gác giữ nguyên phép nước.

     Vợ của Trần Thủ Độ xin một chức quan nhỏ cho người làm. Trần Thủ Độ đồng ý nhưng với điều kiện người kia phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác, người kia van xin và cũng từ ấy không ai dám đến phủ người xin làm “câu đương” nữa.

     Vua Trần Thái Tông có ý phong chức tướng cho anh trai của Trần Thủ Độ là Trần An Quốc, Trần Thủ Độ kiên quyết từ chối để chống lại thói gia đình trị, kéo bè kết đảng, sử dụng những người không có thực lực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close