Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia siêu ngắn

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia siêu ngắn nhất trang 31 SGK Ngữ văn 10 tập 2, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 32 SGK Ngữ văn 10, tập 2)

- Hiền tài có vai trò quan trọng đối với đất nước: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp"

=> Hiền tài (người có đạo đức và tài năng) quyết định sự hưng thịnh hay suy vi, sự sống và sự phát triển của một quốc gia.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 32 SGK Ngữ văn 10, tập 2)

- Lưu danh thơm lâu dài cho người hiền tài.

- Thể hiện tinh thần coi trọng và khuyến khích nhân tài của nhà vua và triều đình.

- Nêu lên những tấm gương sáng để kẻ sĩ noi theo, ý thức trách nhiệm của mình và gắng sức luyện rèn, phò vua giúp nước.

- Ngăn ngừa việc ác, khuyến khích việc thiện, "dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối tương lai".

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 32 SGK Ngữ văn 10, tập 2)

- Giáo dục là quốc sách và chủ trương trọng người hiền tài là con đường quan trọng bậc nhất trong việc phát triên đất nước.

- Phải có chính sách tương xứng để kêu gọi và phát triển lực lượng hiền tài, tránh để tình trạng “chảy máu chất xám”.

- Người hiền tài phải có ý thức trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc.

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 32 SGK Ngữ văn 10, tập 2)

- Nêu vai trò của người hiền tài với đất nước.

- Trình bày các biên pháp khuyến khích người hiền tài và mong mỏi của nhà vua.

- Ý nghĩa, tác dụng sâu xa của việc khắc bia tiến sĩ.

Bố cục

Video hướng dẫn giải

Bố cục: 2 phần

- Phần 1: Từ đầu… "làm đến mức cao nhất": nêu lên giá trị của hiền tài với đất nước.

- Phần 2: Phần còn lại: nêu lên ý nghĩa của việc khắc bia, khắc tên người hiền tài.

ND chính

Video hướng dẫn giải

- Khích lệ kẻ sĩ đương thời rèn đức, luyện tài, đồng thời thể hiện tấm lòng của tác giả đối với đất nước.

- Đây cũng chính là bài học quý giá cho thế hệ mai sau.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close