Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản vô tính?

Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản vô tính?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản vô tính?

Lời giải chi tiết

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản chỉ cần một cơ thể gốc. Cơ thể gốc tách tành 2 hoặc nhiều phần, mỗi phần sẽ phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài