Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới

Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

- Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tái sinh được đuôi; tôm, cua, chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là hình thức sinh sản vô tính không? Vì sao?

- Hình thức trinh sinh có gì giống và khác với hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh?

- Cho biết những ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính.

Lời giải chi tiết

*

Không vì nó không tạo ra cơ thể mới.

**

Giống: Tạo ra các các thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ.

Khác: Cơ thể không qua thụ tinh cũng có thể phát triển thành cơ thể mới mang bộ NST đơn bội.

***

Ưu điểm:

- Chỉ cần một cơ thể cũng có thể sinh sản được

- Tạo ra các cá thể giống nhau và giống cá thể mẹ

- Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động.

Nhược điểm:

Không có sự đổi mới của vật chất di truyền, hạn chế tính đa dạng di truyền bất lợi trong trường hợp môi trường thay đổi.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close