Quan sát hình 44.3, cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được?

Quan sát hình 44.3, cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 44.3, cho biết có những dạng cấy ghép mô nào? Dạng nào có thể thực hiện được?

Lời giải chi tiết

- Cấy ghép mô lấy từ phần khác trên chính cơ thể đó (dạng cấy ghép này có thể thực hiện được)

- Cấy ghép mô lấy từ phần cơ thể trên loài khác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài