Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính?

Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly dưới đây, từ đó cho biết thế nào là nhân bản vô tính?

Lời giải chi tiết

Nhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhân của một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã lấy nhân rồi kích thích phát triển thành phôi, từ đó làm cho phôi phát triển thành một cơ thể mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài