Hãy điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng 4.4 dưới đây.

Hãy điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng 4.4 dưới đây. Sau khi điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng trên em có nhận xét gì về hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng 4.4 dưới đây. Sau khi điền dấu + (có) hoặc dấu – (không) vào bảng trên em có nhận xét gì về hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

Lời giải chi tiết

 
Các động vật Sinh sản vô tính
Phân đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh
Trùng roi + - - -
Thủy tức - + - -
Hải quỳ + - - -
Sán lông - - + -
Trai sông - - - -
Ong - - - +

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close