Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của phong trào công nhân thời đó.

Giải bài tập 2 trang 187 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu thế kỉ XIX, hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của phong trào công nhân thời đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 185 để nhận xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

* Ưu điểm:

- Thể hiện được ý thức đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân.

- Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân: từ đấu tranh kinh tế dần chuyển sang đấu tranh chính trị.

- Sự trưởng thành của giai cấp công nhân tạo điều kiên quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này.

* Nhược điểm:

- Tất cả các cuộc đấu tranh cuối cùng đều thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối rõ ràng.

- Còn nặng về đấu tranh kinh tế, đòi quyền lợi trước mắt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close