Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX

Tóm tắt mục 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX

- Trong những năm 20 - 30 của thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân nhiều nước châu Âu ngày càng đông, càng đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế và chính trị. 

Công nhân Anh đưa hiến chương đến Quốc hội.

* Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh của công nhân đều thất bại.

* Nguyên nhân: Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chưa có đường lối chính sách rõ ràng.

Ý nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

ND chính

Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX: những phong trào tiêu biểu, kết quả, nguyên nhân, ý nghĩa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close