Quảng cáo
 • Bài 1. Nghề trồng trọt ở Việt Nam

  Quan sát Hình 1.1 và trình bày những lợi ích của trồng trọt đối với sản xuất và đời sống con người. Kể tên các sản phẩm khác của trồng trọt. Trồng trọt ở nước ta hiện nay đang thể hiện tốt vai trò nào?

  Xem lời giải
 • Bài 2. Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam

  Các loại cây trong Hình 2.1 thuộc những nhóm cây trồng nào? Vì sao mỗi vùng miền lại có những loài cây đặc trưng hoặc những giống cây trồng khác nhau? Quan sát Hình 2.2 và trình bày quan điểm khác nhau giữa trồng độc canh và trồng xen canh.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Quy trình trồng trọt

  Những công việc nào trong Hình 3.1 thuộc giai đoạn chuẩn bị đất trồng? Quan sát Hình 3.2 và cho biết nếu đất trồng không được chuẩn bị tốt thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Chuẩn bị đất như thế nào là đạt yêu cầu?

  Xem lời giải
 • Bài 4. Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành

  Quan sát hình 4.1 và cho biết bộ phận nào của cây được sử dụng làm nguyên liệu nhân giống? Cây tạo ra bằng phương pháp giâm cành có ưu điểm gì so với cây được nhân giống từ hạt? Các loại cây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành ở hình 4.2 có những đặc điểm gì?

  Xem lời giải
 • Bài 5. Trồng và chăm sóc cây cải xanh

  Cần thực hiện những công việc gì trước khi tiến hành trồng cây cải xanh? Mô tả những đặc điểm để nhận biết cây cải xanh phát triển tốt. Vì sao bao bì thuốc bảo vệ thực vật cần bỏ đúng nơi quy định?

  Xem lời giải
 • Ôn tập chương 1 và 2

  Trồng trọt có vai trò và triển vọng như thế nào trong nền kinh tế nước ta Ở địa phương em, nghề nào trong lĩnh vực trồng trọt đang phát triển? Nghề này thể hiện những đặc điểm cơ bản nào của các nghề trong lĩnh vực trồng trọt? Hãy kể tên một số nhóm cây trồng phổ biến ở nước ta. Vì sao cây lương thực được trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long?

  Xem lời giải
 • Bài 6. Rừng ở Việt Nam

  Em hãy nêu vai trò của rừng đối với môi trường, đời sống và sản xuất trong mỗi trường hợp được minh họa ở Hình 6.1. Hãy kể tên những ngành sản xuất sử dụng nguyên liệu từ rừng Những loại rừng ở Hình 6.2 được gọi tên theo đặc điểm nào của rừng?

  Xem lời giải
 • Bài 7. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

  Làm thế nào để phát triển rừng, giúp ích cho đời sống và sản xuất? Ở nước ta, mùa nào trong năm có khí hậu thuận lợi giúp cây con phát triển tốt? Vì sao? Quan sát Hình 7.1 và cho biết ưu điểm khi trồng rừng bằng cây con. Theo em, phương pháp trồng rừng bằng cây con có bầu đất và cây con rễ trần có nhược điểm như thế nào?

  Xem lời giải
 • Ôn tập chương 3

  Rừng có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất Trình bày mục đích sử dụng và nêu ví dụ minh họa các loại rừng phổ biến ở Việt Nam.

  Xem lời giải