Quảng cáo
 • Bài 3. Quy trình trồng trọt

  Những công việc nào trong Hình 3.1 thuộc giai đoạn chuẩn bị đất trồng? Quan sát Hình 3.2 và cho biết nếu đất trồng không được chuẩn bị tốt thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Chuẩn bị đất như thế nào là đạt yêu cầu?

  Xem lời giải
 • Bài 4. Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành

  Quan sát hình 4.1 và cho biết bộ phận nào của cây được sử dụng làm nguyên liệu nhân giống? Cây tạo ra bằng phương pháp giâm cành có ưu điểm gì so với cây được nhân giống từ hạt? Các loại cây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành ở hình 4.2 có những đặc điểm gì?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 5. Trồng và chăm sóc cây cải xanh

  Cần thực hiện những công việc gì trước khi tiến hành trồng cây cải xanh? Mô tả những đặc điểm để nhận biết cây cải xanh phát triển tốt. Vì sao bao bì thuốc bảo vệ thực vật cần bỏ đúng nơi quy định?

  Xem lời giải
 • Ôn tập chương 1 và 2

  Trồng trọt có vai trò và triển vọng như thế nào trong nền kinh tế nước ta Ở địa phương em, nghề nào trong lĩnh vực trồng trọt đang phát triển? Nghề này thể hiện những đặc điểm cơ bản nào của các nghề trong lĩnh vực trồng trọt? Hãy kể tên một số nhóm cây trồng phổ biến ở nước ta. Vì sao cây lương thực được trồng nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long?

  Xem lời giải