Quảng cáo
 • Bài 1. Nghề trồng trọt ở Việt Nam

  Quan sát Hình 1.1 và trình bày những lợi ích của trồng trọt đối với sản xuất và đời sống con người. Kể tên các sản phẩm khác của trồng trọt. Trồng trọt ở nước ta hiện nay đang thể hiện tốt vai trò nào?

  Xem lời giải
 • Bài 2. Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam

  Các loại cây trong Hình 2.1 thuộc những nhóm cây trồng nào? Vì sao mỗi vùng miền lại có những loài cây đặc trưng hoặc những giống cây trồng khác nhau? Quan sát Hình 2.2 và trình bày quan điểm khác nhau giữa trồng độc canh và trồng xen canh.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo