Quảng cáo
 • Bài 6. Rừng ở Việt Nam

  Em hãy nêu vai trò của rừng đối với môi trường, đời sống và sản xuất trong mỗi trường hợp được minh họa ở Hình 6.1. Hãy kể tên những ngành sản xuất sử dụng nguyên liệu từ rừng Những loại rừng ở Hình 6.2 được gọi tên theo đặc điểm nào của rừng?

  Xem lời giải
 • Bài 7. Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

  Làm thế nào để phát triển rừng, giúp ích cho đời sống và sản xuất? Ở nước ta, mùa nào trong năm có khí hậu thuận lợi giúp cây con phát triển tốt? Vì sao? Quan sát Hình 7.1 và cho biết ưu điểm khi trồng rừng bằng cây con. Theo em, phương pháp trồng rừng bằng cây con có bầu đất và cây con rễ trần có nhược điểm như thế nào?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Ôn tập chương 3

  Rừng có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất Trình bày mục đích sử dụng và nêu ví dụ minh họa các loại rừng phổ biến ở Việt Nam.

  Xem lời giải