Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 159 SGK Đại số 10

  Giải Bài 1 trang 159 (Câu hỏi) SGK Đại số 10. Hãy phát biểu các khẳng định sau đây dưới dạng điều kiện cần và đủ

 • pic

  Câu 2 trang 159 SGK Đại số 10

  Giải bài 2 trang 159 SGK Đại số 10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 159 SGK Đại số 10

  Giải bài 3 trang 159 SGK Đại số 10. Phát biểu quy tắc xét dấu một nhị thức bậc nhất. Áp dụng quy tắc đó để giải bất phương trình sau:

 • pic

  Câu 4 trang 159 SGK Đại số 10

  Giải bài 4 trang 159 SGK Đại số 10. Áp dụng quy tắc đó, hãy xác định giá trị của m để tam thức sau luôn luôn âm:

 • pic

  Câu 5 trang 159 SGK Đại số 10

  Giải bài 5 trang 159 SGK Đại số 10. Nêu các tính chất của bất đẳng thức

 • pic

  Bài 7 trang 159 SGK đại số 10

  Giải bài 7 trang 159 sách giáo khoa đại số 10. Nêu các công thức biến đổi lượng giác đã học.

 • pic

  Câu 8 trang 159 SGK Đại số 10

  Giải bài 8 trang 159 SGK Đại số 10. Nêu cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và giải hệ:

 • pic

  Bài tập 1 trang 159 SGK Đại số 10

  Giải Bài 1 trang 159 (Bài tập) SGK Đại số 10. Tìm tập xác định A của hàm số f(x)

 • pic

  Câu 2 trang 160 SGK Đại số 10

  Giải bài 2 trang 160 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng với mọi giá trị m≠0 phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt

 • pic

  Câu 3 trang 160 SGK Đại số 10

  Giải bài 3 trang 160 SGK Đại số 10. Giả sử x1, x2 là hai nghiệm của phương trình đã cho, hãy tính tổng và tích của chúng. Tìm một hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 không phụ thuộc vào m.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài