Bài 1 trang 159 (Câu hỏi) SGK Đại số 10

Hãy phát biểu các khẳng định sau đây dưới dạng điều kiện cần và đủ

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phát biểu các khẳng định sau đây dưới dạng điều kiện cần và đủ.

Tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) thì \(BC^2= AB^2+AC^2\)

Tam giác \(ABC\) có các cách cạnh thỏa mãn hệ thức  \(BC^2 = AB^2+AC^2\) thì vuông tại \(A.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Điều kiện cần và đủ để tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) là các cạnh của nó thỏa mãn hệ thức: \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close