Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 152 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 152 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho cách mạng:

- Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng xã hội bùng nổ.

- Định hướng cho một xã hội mới trong tương lai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải