Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 155 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 154, 155 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền bao gồm:

- Tháng 8-1789, thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền với khẩu hiệu “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.

- Ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển như:

+ Bãi bỏ quy chế phường hội.

+ Cho phép tự do buôn bán.

+ Tổ chức hành chính theo quy chế mới.

- Tháng 9-1791, thông qua Hiến pháp, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức quân chủ lập hiến.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải