Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? Kết quả ra sao ?

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng thuyền giặc.

Quảng cáo

Đề bài

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? Kết quả ra sao ?

Lời giải chi tiết

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng thuyền giặc.

Kết quả: Quân Nam Hán chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close