Lý thuyết tính chất hai đường thẳng song song

Trong không gian, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường tằng đã cho

Quảng cáo

- Trong không gian, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

- Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau.

- Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng ( nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó ( hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó).

- Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

Cách chứng minh hai đường thẳng \(a\) và \(b\) chéo nhau:

Dùng phương pháp phản chứng: Giả sử \(a, b\) không chéo nhau - tức là \(a\) và \(b\) cùng nằm trong mặt phẳng \((P)\), lập luận dẫn tới mâu thuẫn vậy \(a\) và \(b\) chéo nhau.

Cách chứng minh hai đường thẳng \(a\) và \(b\) song song:

Sử dụng các tính chất nêu trên hoặc đưa về một mặt phẳng rồi sử dụng các tính chất trong hình học phẳng: Tính chất hình bình hành; Đường trung bình của tam giác; Định lí Ta-let....

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close