Lý thuyết phản ứng hữu cơ

- Dựa vào sự biến đổi phân tử hợp chất hữu cơ khi tham gia phản ứng người ta chia phản ứng hữu cơ thành các loại sau:

Quảng cáo

I. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HỮU CƠ

1. Phản ứng thế

- Là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử hay nhóm nguyên tử này bị thay thế bằng nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác.

2. Phản ứng cộng

- Là phản ứng hóa học, trong đó phân tử của một chất cộng vào kiên kết đôi hoặc liên kết ba trong phân tử của chất khác.

3. Phản ứng tách

- Là phản ứng hóa học trong đó một hay nhiều phân tử H2O bị tách khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

II. ĐẶC ĐIỂM CÁC PHẢN ỨNG HỮU CƠ

- Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm, do các liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ ít phân cực nên khó bị phân cắt

- Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp các sản phẩm khác nhau

Sơ đồ tư duy: Phản ứng hữu cơ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close