Lý thuyết luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

1. Dẫn xuất halogen.

Quảng cáo

1. Dẫn xuất halogen.

a) Dẫn xuất loại ankyl halogenua phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi, nhưng bị phân hủy khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol:

CH3CH2X      +   NaOH  CH3CH2OH + NaX

b) Phản ứng tách.

Khi đun với dung dịch kiềm trong ancol, dẫn xuất halogen bị tách HCl tạo thành liên kết bội.

+ KOH  + KCl + H2O

2. Ancol và phenol 

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close