Lý thuyết hàm số bậc nhất.

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b,

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

1. Định nghĩa

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức \(y = ax + b,\) trong đó \(a, b\) là những số cho trước và \(a  ≠ 0.\)

2. Tính chất

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên R khi \(a > 0\)

b) Nghịch biến trên R khi \(a < 0.\) 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Hàm số bậc nhất
Gửi bài tập - Có ngay lời giải