Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng y = ax + b và

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

1. Đường thẳng song song 

Hai đường thẳng \(y = ax + b\) \((a\ne 0)\) và \(y = a'x + b'\) \((a'\ne 0)\) song song với nhau khi và chỉ khi \(a = a', b ≠ b'\) và trùng nhau khi và chỉ khi \(a = a', b = b'.\)

2. Đường thẳng cắt nhau

Hai đường thẳng \(y = ax + b\) \((a\ne 0)\) và \(y' = a'x + b'\) \((a'\ne 0)\) cắt nhau khi và chỉ khi \(a ≠ a'.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải